Wie zijn wij

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (de kortere benaming Adventkerk wordt vaak gebruikt) is een protestantse kerk die ontstond in het midden van de negentiende eeuw. Studie van de Bijbel heeft hen tot hun inzichten gebracht.

Zevende-dags Adventisten willen praktische en bewuste christenen zijn. Ontzag voor de Bijbel en trouw aan de beginselen die daarin te vinden zijn, blijft ons richting geven.

Actief in onze omgeving

Maatschappelijke bediening

Maatschappelijke bediening

Wij willen Jezus Zijn voorbeeld volgen door maatschappelijke ondersteuning te bieden aan individuen die in nood zijn, ter glorie van Gods naam en ter herstel van de complete persoon (mentaal, fysiek en spiritueel).

Actief in onze omgeving

Wat is onze missie

Wat is onze missie

Wij, Zevende-dags Adventisten van Rotterdam Noord, willen geleid door de Heilige Geest, Jezus Christus navolgen. Dit doen wij door actief en betrokken te zijn met onze omgeving, zowel in woord als in daad.

Literatuur Bediening

Door te voorzien in waarheid bevattende middelen zoals boeken en traktaten voor zowel kerkleden en niet-kerkleden, willen wij mensen bewegen het Woord van God te onderzoeken en Jezus te leren kennen.

Heeft u nog vragen

Wilt u meer over ons weten of heeft u aanvullende vragen? Neem gerust contact met ons op via de contactpagina, e-mail of onze verschillende socialemediapagina’s.

Kom langs

Bent u nieuwsgierig naar onze gemeenschap? Wij nodigen u van harte uit om onze diensten te ontdekken en de warmte van onze gemeenschap te ervaren. Voel u vrij om langs te komen en deel te nemen aan onze dienst. We kijken ernaar uit u te verwelkomen!