Wie wij zijn

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (de kortere benaming Adventkerk
wordt vaak gebruikt) is een protestantse kerk die ontstond in het midden van de
negentiende eeuw. Studie van de Bijbel heeft hen tot hun inzichten gebracht. Zevende-dags
Adventisten willen praktische en bewuste christenen zijn. Ontzag voor de Bijbel en trouw
aan de beginselen die daarin te vinden zijn, blijft ons richting geven.

Zevende-dags Adventisten delen met alle christenen hun geloof in Jezus Christus. Zijn
persoon en voorbeeld en wat Hij voor ons mensen heeft gedaan. Hij is het centrum van ons
leven. Bovendien geloven wij dat het van belang is om het evangelie, de boodschap van
redding, bekendheid te geven aan alle mensen. Maar er zijn ook aspecten die specifiek zijn
voor het adventisme.
In de naam van de kerk zijn twee kenmerken verwoord: de zevende dag en de wederkomst
van de Heer (advent). Het eerste kenmerk is dat adventisten de rustdag vieren op zaterdag,
de zevende dag van de week. Adventisten zijn dus sabbatvierders. Het tweede kenmerk
verwijst naar de toekomstvisie van de kerk. Wij geloven in de wederkomst van de kerk. Wij
geloven in de wederkomst van Christus. De wederkomst van Christus, en een complex van
gebeurtenissen dat daarmee samenhangt, wordt sterker benadrukt dan bij de meeste
andere christene het geval is. Daarom is ook dat element in de naam opgenomen.

Praktisch geloven
Adventisten benadrukken dat “geloven” te maken heeft met het hart en het hoofd, maar
ook met de hand. Vanaf het begin heeft de kerk zich sterk gemaakt voor mensen in de
marge en hebben onderwijs en gezondheidszorg hoge prioriteit. De kerk verkondigt het
Woord in ongeveer 800 talen en geeft publicaties uit in ruim 3000 talen en dialecten. De
statistieken geven daarnaast duidelijk aan dat de kerk de daad bij het Woord voegt, door
wereldwijd vorm te geven aan gezondheidszorg, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
Wij willen als Rotterdam-Noord ook in onze omgeving handen en voeten geven aan
praktisch geloven.

 

De Kerk der Zevendedags Adventisten Rotterdam Noord is aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

ANBI_FC