De Sabbatschool is een unieke dienst waarin jong en oud, klein en groot in groepen praten over Gods woord.

Het woord ‘Sabbatschool’ bestaat uit de woorden ‘sabbat’ en ‘school’. Toen de Kerk der Zevendedags Adventisten in de jaren 1844-1860 definitief gestalte kreeg in Amerika, zochten de leiders van de toenmalige Kerk naar een manier om de gemeenteleden actief te onderwijzen in Gods woord ten einde het zendingswerk uit te breiden.

Sabbatschool

Belangrijke leerstellingen en geloofspunten werden uiteengezet in een lesboekje dat elke dag bestudeerd kon worden en wat op sabbatochtend werd besproken in de kerkdienst. In de Sabbatschool werd over het zendingswerk van de Kerk verhaald en door de giften van de leden kon de Adventkerk groeien.
Eigenlijk is dat vandaag de dag nog steeds zo; voor een speciaal project in een bepaalde groep landen wordt op de 13e sabbat van het kwartaal extra geld opgehaald om het evangelisatiewerk te ondersteunen. Het lesmateriaal wordt door de kerk zelf ontwikkeld. Voor de Kindersabbatschool gebruikt men materiaal dat zelf door Nederlandse Kerk is geschreven. De lesboekjes voor de volwassenen worden geschreven door theologen uit de USA, maar in het Nederlands vertaald en bewerkt en aangepast aan onze Europese leefwereld. Het lesboekje beslaat een kwartaal met een studie over een Bijbelboek of een bepaald thema. In het lesboekje staat voor elke dag een korte studie met verwijzingen naar de Bijbel, een verdieping en toelichting. Op sabbatochtend wordt de les dan besproken in twee groepen van ongeveer 15 personen. De gespreksleider stuurt een leergesprek waarin allerlei feiten en meningen de revue passeren en mensen elkaar vertellen over hun ervaringen met God en de Bijbel.

De Sabbatschool was vroeger een plek waar men werd onderwezen, nu is het een plek om bemoedigd te worden, te discussiëren en van elkaar te leren.

De Sabbatschool wordt in Afrika en Azië gebruikt voor evangelisatie en onderwijzing. In die landen is het aantal Sabbatschoolleden groter dan het aantal kerkleden. Daar wordt de Sabbatschool nog steeds gebruikt als kweekvijver voor nieuwe leden. In de gemeente Harderwijk is de Sabbatschool ook een kweekvijver voor muzikaal talent en een veilige plek waar we de laatste maanden een groeiend aantal bezoekers mogen begroeten. Wat ooit begon als een leerhuis voor Bijbelstudie en zending is uitgegroeid tot een wereldwijd leermoment in de wekelijkse eredienst, waar mensen bijeen komen om van elkaar te leren.