Print Friendly, PDF & Email

Sabbat, 17 augustus 2019

10.00 – Sabbatschool

Welkom Zr P. Boyce
Openingslied Ik wil zingen van mijn Heiland AJV 246
Gebed Zr P. Boyce
Toerusting Lukas 4:18,19 Kerntekst
Gezinstijd
Bijbelstudie Les 7: Jezus en degenen in nood Kleine groepen
Samenzang Love lifted me AJV 186
Gebed Zr P. Boyce

11.00 – Eredienst

Mededelingen Zr P. Jacott
Samenzang (intochtsliederen)
  • De muziek vervaagt
  • Groot is de Heer
  • Opw 548
  • AJV 171
Oproep tot aanbidding Br A. Dekker
Pastoraal gebed Br C. Clydesdale
Offergaven Algemene noden Beamermededelingen
Gebed Br A. Dekker
Kinderverhaal Oom Mike
Schriftlezing Handelingen 2:42 (NBV) Zr N. Dasburg
Samenzang (toewijdingslied) Stil, mijn ziel wees stil Opw 717
Overdenking “Kerk” Zr T. Cedenio
Muzikale meditatie
Samenzang (tussenlied) Fundament Opw 785
Moment van gebed In groepen van 2 of 3 personen O.l.v. Br J. Trueman
Gebed Zr T. Cedenio
Samenzang (slotlied) Toon mijn liefde Opw 705
Zegenbede Zr T. Cedenio
Uitgeleide Br C. Vlijter

Verantwoordelijke ouderling: Br A. Dekker
Zaaldiaken: Br C. Vlijter

13.00 – 16.00 – Middagprogramma

Onderwerp Locatie Georganiseerd door