Print Friendly, PDF & Email

Sabbat, 18 januari 2020

10.00 – Sabbatschool

Welkom
Openingslied Breng dank aan de Eeuwige Blauwe bundel 189
Gebed
Toerusting Daniël 2:20 Kerntekst
Gezinstijd
Bijbelstudie Les 3: Van mysterie tot openbaring
Samenzang Licht van de wereld Opw 595
Gebed

11.00 – Eredienst (kidschurch)

Mededelingen Zr C. James
Samenzang (intochtsliederen)
  • Heer ik prijs Uw grote naam
  • Waardig is het Lam
  • Opw 430
  • Opw 828
Oproep tot aanbidding Zr F. Souhuwat
Pastoraal gebed Br B. Quak
Offergaven Algemene noden Beamermededelingen
Gebed Zr F. Souhuwat
Kinderverhaal Kidschurch
Schriftlezing Romeinen 10:9 (NBV) Br J. Wijngaarden
Samenzang (toewijdingslied) Kracht van Uw liefde Opw 488
Overdenking “De zaak voor het christendom, vanuit een islamitisch perspectief.” Br R. Postma
Special Zr C. Mercalina
Samenzang (tussenlied) Geef Jezus de eer (To God be the glory)
Moment van gebed In groepen van 2 of 3 personen O.l.v. Br J. Trueman
Gebed Br R. Postma
Samenzang (slotlied) Ik dien een Heer en Heilland (He lives)
Zegenbede Br R. Postma
Uitgeleide Br S. Zending

Verantwoordelijke ouderling: Zr F. Souhuwat
Zaaldiaken: Br S. Zending

12.30 – 13.30 – Middagprogramma

Onderwerp Locatie Georganiseerd door