Met regelmaat organiseert onze gemeente Rotterdam-Noord een kerkdienst voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Naast de eredienst voor volwassenen is er al enkele jaren een fenomeen in onze gemeente. De structuur en inhoud van het gebeuren is gericht op de bovengenoemde leeftijdsgroep.

Een kind een geschenk van God, kostbaar, veranderlijk en vol energie.

Zingen, prijzen, bidden, creativiteit, anders dan elke keer theorie, maar met een blijvend melodie.
De melodie die ons inspireert, waardoor wij als leiding bewogen worden, is door de genade en liefde van Jezus.

Kidschurch is er voor de kleineren onder ons.
Verhalen uit het woord van God met een geweldig respons.
Motivatie en gewilligheid om kinderen tot God te brengen is niet altijd eenvoudig, maar samen met een team die 1 gedachte hanteert,
het evangelie van Jezus kunnen wij dit waarmaken.
Een kind een geschenk van God, mede daardoor onmisbaar in de gemeente.
Zij horen over de wonderen van Jezus, luisteren naar het onderwijs uit het woord van God.

Here Jezus zei; ‘Laat de kinderen tot mij komen’.
Laten wij daar niet tussenkomen, in plaats daarvan laten wij ze verwelkomen.
De liefde van Jezus is er voor jong en oud.
Ieder kind is van harte welkom!
Jij komt toch ook?

Tijd: 10:45-12:30 uur
Plaats: Grote Zijzaal

Coördinatoren: J. Doudeijns en W. Castillion