Ieder kwartaal wordt er in onze adventgemeente Rotterdam Noord een Heilig Avondmaal gehouden op de eerste sabbat van het kwartaal.
Het Heilig Avondmaal is ingesteld door de Here Jezus, vlak voor Zijn dood. Tijdens de viering van het Pascha gaf Hij de eigenlijke betekenis van dit feest aan Zijn leerlingen.

  • Het ongezuurde brood symboliseert Zijn lichaam, wat voor het mensheid is gebroken.
  • De ongegiste wijn symboliseert Zijn bloed, wat voor de mensheid is vergoten.

De reden is, het loon voor de zonde is de eeuwige dood.
De Here Jezus heeft, door zelf te sterven aan het kruis, deze gevolgen van de zonde op zich genomen.
Het enige wat je als individu hoeft te doen is te geloven dat het dit offer van Jezus voor jou voldoende is om te voorkomen dat jij voor altijd moet sterven voor jouw zonde.
Kies nu voor Christus Jezus als jouw Redder!

Iedereen, die deel wilt nemen aan het Heilig Avondmaal, is van harte welkom.