Ieder jaar houden de Zevendedags Adventisten wereldwijd een week van gebed en wel de eerste volle week van november.
In het kader daarvan worden in deze week gebedslezingen gehouden. De Adventkerk Rotterdam Noord stelt in deze week van gebed dagelijks haar gebedshuis open.

Van zondag t/m vrijdag, 19:30-20:30 uur, wordt iedereen in de gelegenheid deze lezingen te volgen tijdens deze bijeenkomsten.

Behalve de meditatie (lezing) is er natuurlijk ook gelegenheid voor gebed, gezang en van gedachten te wisselen over het bepaalde onderwerp van die dag.

Iedereen is van harte welkom en van harte uitgenodigd om deze avonden te bezoeken.
Christus Jezus belooft: Waar twee of meer bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden!

Gebedsgaven

Op de laatste dag van deze week van gebed worden de gebedsgaven ingezameld.
Deze gave wordt ook wel zelfverloocheninggave genoemd, omdat een ieder een heel jaar voor deze gave heeft gespaard.

Gebedsdienst

Iedere maand op de tweede woensdag is er een gebedsdienst van 19.30 – 21.00 uur. Met zang, bijbellezing, overdenking en gebed wordt bij een bepaald thema stil gestaan. Er kunnen ook persoonlijke gebedsverzoeken worden gedaan, en wordt door de aanwezigen met elkaar gebeden, hetzij individueel of in groepjes. Onze oproep is: Laat het gebed uw stuurwiel zijn en niet uw reservewiel!