Iedere sabbat (zaterdag) van 11:00 tot 12:30 uur wordt er een eredienst gehouden. Zoals de naam het al zegt, staat het eren en prijzen van onze God dan centraal. Dit gebeurt d.m.v. Bijbellezing, zang, gebed en overdenking.