Wij, Zevende-dags Adventisten, geloven dat je een bewuste keuze hebt gemaakt voor Jezus, voordat je wordt gedoopt. Omdat geloven vooraf gaat aan de doop in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

De doop wordt voltrokken in water, waar de dopeling helemaal onder water wordt gedompeld en daarna weer uit het water opstaat.
Het symboliseert dat de persoon met zijn vroegere leven wordt begraven en opnieuw wordt geboren in de naam van Christus Jezus.
De dopeling getuigt dan publiekelijk dat hij een nieuwe start maakt met zijn Redder.
Hij krijgt als het ware een nieuwe kans, zonder aan het verleden te denken.
Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven en zegt: Wie gelooft en gedoopt zal zijn, heeft eeuwig leven!

Door het bloed van onze Verlosser worden alle barricades opgeruimd, zodat een persoonlijk en intense relatie met de Heer realiteit wordt.
De vrede die Christus Jezus heeft beloofd, wordt dan heel concreet en merkbaar voor de omgeving.