Zorgtas.nl

Veel mensen worden direct of indirect geraakt door het Coronavirus. Daarbij raken de reguliere zorginstanties naarmate de crisis duurt steeds meer overbelast. Wij willen een klein deel van de zorg voor deze mensen die het hard nodig hebben overnemen. Dit doen wij op een bescheiden manier met de Zorgtas. Wekelijks